Øk utnyttelsen av produksjonen


Øk fokuset på kritiske oppdrettsoperasjonen
Ocean Planner

Få kontroll over data
generert fra dine operasjoner
og få full uttelling

Ocean Planner vil spille en nøkkelfunksjon for oppdrettere og tjenesteytere, som sikrer krav til samhandling, sanntids prosesstyring, dokumentasjon og inntjening. Hovedintensjonen er å sikre god planlegging, full oversikt og logging av data i forbindelse med kritiske arbeidsoperasjoner.
Full oversikt

Strukturert kommunikasjon og dokumentasjon

Med Ocean Planner vil stadig mer av planleggingen foregå i et tilpasset digitalt verktøy. Dette reduserer behovet for ustrukturert kommunikasjon via e-post, telefon og SMS. I tillegg dokumenteres dialog og endringer i et sømløst system som gir oppdretter full oversikt.
Øk produktiviteten

Skap en mer
bærekraftig og
lønnsom drift

Ocean Planner vil bidra til å gjennomføre kritiske arbeidsoperasjoner knyttet til fisk i sjø, på en trygg måte. En god plan sammen med en god gjennomføring sikrer at kritiske prosesser overvåkes og korrigeres underveis. I tillegg lagres prosessdata for fremtidig læring.

Ocean Planner vil dermed bidra til å sikre bærekraftig utvikling og lønnsomhet for havbruksnæringen.
Øk produktiviteten

Book en demo av Ocean Planner

Forespørsel