Effektiviser alle ledd i
oppdrettsoperasjonen

Et komplett planleggingssystem for havbruksindustrien
Ocean Planner systemet

Utviklet for redere og oppdrettere som ønsker full uttelling av sine oppdrettsoperasjoner.

Hovedintensjonen med Ocean Planner er å bidra til at alle kritiske båtressurser utnyttes optimalt og effektivt, slik at fisk og mannskap får best mulig støtte til lavest mulig kost og minst mulig miljøavtrykk
Automatiser oppgaver

Dropp regneark
og epost

Erstatt e-post og regneark med ett moderne system, hvor alle ledd i operasjonen kommuniserer sømløst sammen.
Øk produktiviteten

Skap en mer
kosteffektiv drift

Med bedre planlegging, ressursutnyttelse og biosikkerhet vil du kunne se en betraktelig effektivisering av driften.
Øk produktiviteten

Book en demo av Ocean Planner

Forespørsel