Cloud-to-cloud havbrukssystem

Planlegg, utfør
og analyser

Ocean Planner avdekker skjulte mønstre, ser sammenhenger, og gir grunnlag for bedre operasjoner og datastyrte strategier i havbruk.
Smart planlegging
Bedre ressursutnyttelse
Styrket biosikkerhet
Økt miljøfokus
Vår misjon

Et nytt verktøy for
fremtidens havbruk

Ocean Planner har som mål å fremme havbruksnæringen ved å omdanne data til en strategisk ressurs, tilby oppdrettere muligheten til å sikre beslutninger av høy kvalitet og bygge fundamentet for økt lønnsomhet og bærekraft.

Sea based Operations

Sea based Operations

Fordeler

Slik fungerer
Ocean Planner

Alt i en plattform

Ocean Planner kombinerer operasjonell planlegging med integrert datalagring. Dette forenkler tilgangen til operasjonsspesifikke data og rapporter gjennom innebygde funksjoner og API-er.

Kontroll på kritiske operasjoner

Programvaren gir en detaljert loggføring av kritiske operasjoner. Systemet støtter kontinuerlig forbedring gjennom dataanalyse, som sikrer sporbarhet, fokus på produktkvalitet, fiskevelferd og ytre miljø.

Effektiv kommunikasjon

Ocean Planner sørger for å effektivisere kommunikasjonen med fartøy og mannskap. Verktøyet gjør det enklere å dele og motta informasjon slik at operasjoner blir smidig utført og at én har full kontroll til enhver tid.
Automatiser oppgaver

Ocean Planner i bruk

Full oversikt

Strukturert kommunikasjon og dokumentasjon

Med Ocean Planner vil stadig mer av planleggingen foregå i et tilpasset digitalt verktøy. Dette reduserer behovet for ustrukturert kommunikasjon via e-post, telefon og SMS. I tillegg dokumenteres dialog og endringer i et sømløst system som gir oppdretter full oversikt.
Øk produktiviteten

Skap en mer
bærekraftig og
lønnsom drift

Ocean Planner vil bidra til å gjennomføre kritiske arbeidsoperasjoner knyttet til fisk i sjø, på en trygg måte. En god plan sammen med en god gjennomføring sikrer at kritiske prosesser overvåkes og korrigeres underveis. I tillegg lagres prosessdata for fremtidig læring.

Ocean Planner vil dermed bidra til å sikre bærekraftig utvikling og lønnsomhet for havbruksnæringen.
Øk produktiviteten

Book en demo av Ocean Planner

Forespørsel