Integrer med dine
eksisterende systemer

Integrer alle dine eksisterende systemer i Ocean Planner, og få full oversiktover alle operasjoner - på tvers av dine operasjonsverktøy.
Faste integreringer

Vi integrerer mot en rekke stystemer du bruker i din drift

IAS Vessel integration (Provides real-time logging for vessel data, like fuel usage, process equipment)
AIS integration for vessel position, speed and heading (custom project)
Mercatus Farmer integration for syncronizing sites, units and biomass
Mercatus STHP for syncronizing planned harvests
Single Sign-on for secure authentication and integration with enterprise authentication systems (Azure AD)
Windy for detailed weather information
Skreddersydde integreringer

Vi tilbyr skreddersydde integrasjoner mot åpne API-systemer og egenutviklede systemer

Book en demo av Ocean Planner

Forespørsel