Løsning

Miljø

Ocean Planner gir deg et mulighet til å få et overordnet blikk på effektiviteten av alle dine operasjoner samlet.

Denne informasjonen vil kunne gi deg et konkret CO2-regnskap på dine eksisterende prosesser, samtidig som det presenterer områder hvor du kan potensielt redusere ditt CO2-avtrykk.
Lag ruter

Effektivt forbruk

God planlegging og prosesskontroll gir deg mulighet til å effektivisere drivstofforbruket. Ved å effektivisere drivstofforbruket kan du redusere CO2-avtrykket for hver operasjon.

Effektiv ressurs-
håndtering

Få full oversikt over hvor mye av fartøyets lastekapasitet som blir utnyttet. Basert på dette får du mulighet til å effektivisere kapasitetbruken og redusere mengden utslipp.

Økt biosikkerhet

Bedre prosesstyring gir bedre produktkvalitet på sikt, noe som fører til mindre avfall og bedre utnyttelse av fisken.

Book en demo av Ocean Planner

Forespørsel