Løsning

Biosikkerhet

Redusert sultetap

Ved å få en bedre oversikt over potensielle konsekvenser og endringer i operasjonen, kan du redusere mulig sultetap dersom oppdrag må endres, avsluttes eller flyttes.
Kontinuerlig forbedring

Produktkvalitet

Ved å samle inn data fra alle dine operasjoner, muliggjør Ocean Planner effektivisering av dine prosesser og operasjoner, som på sikt kan føre til forbedret produktkvalitet og eliminering av feil. Dette fører til kost- og miljøbesparelser i din drift.
Automatiser oppgaver

Fiskevelferd

God fiskevelferd er en forutsetning for god fiskehelse, lav dødelighet og god kvalitet. Med et fullstendig overblikk på dine operasjoner, kan du opprettholde fiskehelsen og unngå unødvendige avbrudd av kritiske oppgaver i tidsaksen.
Fullstendig kontroll

En absolutt styrke i planleggingen

Få bedre kontroll over alle leddene i operasjonen, ved å samle all operasjonskritisk informasjon og oppdateringer på ett sted. Gjør viktige og tidsriktige endringer på tvers av operasjonsleddene, for bedre effektivitet og kommunikasjon internt.

Book en demo av Ocean Planner

Forespørsel