Smart planlegging

Fullstendig oversikt

Enkelt oppsett
av operasjoner

Ocean Planner er et intuitivt verktøy for planlegging av logistikkhåndtering i havbruksnæringen. Det muliggjør smart planlegging for å redusere kostnader og øke effektiviteten. Ocean Planner gir en fullstendig oversikt over kritiske parametre som:
      - Værdata
      - Mannskap
      - Hjelpeverktøy
      - Behandlingsdata
      - Fartøy med kapasitet
      - Lokalitetsdata/værmatriseIntegrert værdata

Oppdatert
meteorologisk data

Få oppdatert værdata integrert i planleggingen, slik at du til enhver tid har grenseverdier på lokalitet per oppdrag tilgjengelig.

Verktøyet varsler om eventuelle vær-endringer i god tid, slik at du kan håndtere logistikken deretter.

La Ocean Planner
planlegge for deg

Få optimal uttelling av dine operasjoner
med real-time data for hver operasjon.

Basert på fartøyets ressurser og kapasitet, samt andre parametre i oppdraget, vil Ocean Planner beregne tid på hele operasjonen og auto-planlegge den mest kost-effektive og optimale ruten til neste oppdrag.
Automatiser oppgaver

Full kontroll på
alle fartøy

Integrert i planleggingsverktøyet får du direkte data på fartøyenes lokasjoner, hentet fra BarentsWatch.
Dette gir deg mulighet til å effektivisere drift og unngå potensielle forsinkelser.

Verktøyet kan integreres mot alle åpne IAS for logging av annen viktig informasjon og dokumentasjon om bord.
Øk produktiviteten

Effektiv dialog gjennom
hele oppdraget

Samle all relevant kommunikasjon for spesifikke operasjoner, mellom land, anlegg og fartøyer, og effektiviser kommunikasjonen mellom de ulike aktørene.

Book en demo av Ocean Planner

Forespørsel