Smart planlegging

Lag ruter

Enkelt oppsett
av operasjoner

Med det intuitive verktøyet i Ocean Planner, kan du enkelt planlegge logistikkhåndteringen av nye og eksisterende operasjoner; som inntransportering av slaktefisk, behandling, transportering av smolt og serviceoppdrag.
Integrert værdata

Oppdatert
meteorologisk data

Få oppdatert værdata integrert i planleggingen, slik at du til enhver tid har grenseverdier på lokalitet per oppdrag tilgjengelig.

Verktøyet varsler om eventuelle vær-endringer i god tid, slik at du kan håndtere logistikken deretter.

La Ocean Planner
planlegge for deg

Få bedre uttelling av dine operasjoner med real-time data for hver operasjon.

Basert på fartøyets ressurser og kapasitet, samt andre parametre i oppdraget, vil Ocean Planner beregne tid på hele operasjonen og auto-planlegge den mest kost-effektive ruten til neste oppdrag.
Automatiser oppgaver

Full kontroll på
alle fartøy

Integrert i planleggingsverktøyet får du live data på fartøyenes lokasjoner, hentet fra Barents Watch.
Dette gir deg mulighet til å effektivisere drift og unngå potensielle forsinkelser.

Verktøyet kan integreres mot alle åpne IAS-systemer for logging av annen viktig informasjon om bord.
Øk produktiviteten

Effektiv dialog gjennom
hele oppdraget

Samle all relevant kommunikasjon for spesifikke operasjoner, mellom land, anlegg og fartøyer, og effektiviser kommunikasjonen mellom de ulike aktørene.

Book en demo av Ocean Planner

Forespørsel