Løsning

Ressursutnyttelse

Kost- og miljøbesparelser

Effektiviser
forbruket

Ocean Planner lar deg koordinere ønsket ankomsttid, dermed kan du tilpasse logistikken for optimal drivstofføkonomi.

Verktøyet gir en totaloversikt over miljøavtrykket til dine operasjoner, med informasjon om mengden CO2-utslipp på lokalitet og i behandling av fisk per oppdrag.
Integrert værdata

Få full uttelling av
fartøyets kapasitet

Få full oversikt over hvor mye av fartøyets lastekapasitet som blir utnyttet. Ocean Planner gir deg verdifull informasjon om kapasitetsbruken og muligheten til å effektivisere bruken av lastekapasiteten. Med denne oversikten kan du optimalisere lasting og lossing av varer, og sørge for at fartøyet utnyttes til sitt fulle potensial.
Automatiser oppgaver

Få en mer
kostnadseffektiv drift

Med sin evne til å optimalisere produksjonsprosesser, sikre god samhandling og dokumentasjon av tjenestene, vil Ocean Planner være et uvurderlig verktøy for å sikre lønnsomhet og bærekraftig utvikling av havbruksnæringen.

Book en demo av Ocean Planner

Forespørsel