Løsning

Ressursutnyttelse

Kost- og miljøbesparelser

Reduser
klimaavtrykket

Ocean Planner gir en totaloversikt over klimaavtrykket til dine operasjoner, med informasjon om mengden CO2-utslipp på lokalitet og i behandling av fisk per oppdrag.

Som eksempel, lar verktøyet deg sette ønsket ankomsttid til f.eks. slakteri. Dermed kan fartøyet tilpasse fart for å sikre god drivstofføkonomi. I tillegg får oppdretter dokumentasjon på om oppdraget er gjennomført i tråd med felles miljømål.
Optimal drift

Øk utnyttelsen av
flåtens kapasitet

Få full oversikt over hvor mye av fartøyets lastekapasitet som blir utnyttet. Ocean Planner gir deg verdifull informasjon om kapasitetsutnyttelse og muligheten til å effektivisere bruken av lastekapasitet. Med denne oversikten kan du optimalisere lasting og lossing av fisk, og sørge for at fartøyet utnyttes til sitt fulle potensial.
Kvalitetssikret gjennomføring

Dynamisk verktøy som sikrer høy kvalitet

Med sin evne til å optimalisere produksjonsprosesser, sikre god samhandling og dokumentasjon av tjenestene, vil Ocean Planner være et uvurderlig verktøy for å sikre høy kvalitet i kritiske operasjoner med ekstra fokus på:
      - HMS
      - Fiskevelferd
      - Biosikkerhet
      - Ytre miljø
      - Bærekraft
      - Inntjening/minimere tap

Book en demo av Ocean Planner

Forespørsel