Løsning

Ressursutnyttelse

Lag ruter

Effektiviser
forbruket

Ocean Planner lar deg sette ønsket ankomsttid, dermed kan du tilpasse logistikken for optimal drivstofføkonomi.

Verktøyet gir deg mulighet til å få en totaloversikt over miljøavtrykket til dine operasjoner, med informasjon om mengden CO2-utslipp på lokalitet og i behandling av fisk per oppdrag.
Integrert værdata

Få full uttelling av
fartøyets kapasitet

Få full oversikt over hvor mye av fartøyets lastekapasitet som blir utnyttet. Basert på dette får du mulighet til å effektivisere kapasitetsbruken.
Automatiser oppgaver

Få en mer
kostnadseffektiv drift

Ved å forbedre utnyttelsen av eksisterende båtressurser vil du både optimalisere drift og unngå unødvendige operasjonskostnader som kan komme av eventuelle stans eller forsinkelser.

Book en demo av Ocean Planner

Forespørsel