Bygget med et ønske
om en bedre oppdrettshverdag

Ocean Planner er utviklet for sjøfolk, av sjøfolk
Ocean Planner systemet

Full oversikt over alle kritiske innsatsfaktorer.

Ocean planner er utviklet for å samle alle prosesser og individuelle verktøy innunder ett, overordnet system. Dette er for at du som oppdretter, reder, eier, kaptein eller mannskap skal få enkel, rask og oppdatert informasjon om dine operasjoner, samtidig som du får et overordnet blikk på helheten av alle operasjonene samlet.

Book en demo av Ocean Planner

Forespørsel